Vad är NLP

NLP är en förkortning av Neuro Lingvistisk Programmering. Läran om den subjektiva delen av verkligheten vi skapar. En samling tekniker och metoder där man själv kan ta kontrollen över de invanda rädslor och tankemönster som vi och andra har satt som gränser för vår tillvaro.

NLP är en kommunikationsmetod som handlar om personlig utveckling och förändring. Fysiken beskriver naturens lagar, kemin beskriver lagarna för molekylerna som omger oss. NLP beskriver lagarna för hur våra tankar och känslor hör samman samt hur vi ändrar dem.

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering är en effektiv kommunikationsmetod för förändring och personlig utveckling.

NLP – är en modell som hjälper oss att förstå hur vi uppfattar vår omvärld och organiserar våra tankar och beteenden.

NLP – är psykologiska och pedagogiska verktyg som gör det möjligt att hitta och använda alla de resurser som vi har, men som vi inte använder fullt ut.

NLP använder sig av de mest inflytelserika komponenterna som är involverade i att skapa mänskliga upplevelser, neurologin, språket och vår programmering.

Neuro – Det sätt på vilket du filtrerar, processar och bearbetar information genom dina sinnen.

Lingvistik – Avser språket och hur du använder och reagerar på det.

Programmering – Ditt beteende, hur du agera och reagerar