Information Vårens Kurs Nlp-practitioner Information om vårens kurs NLP-Master practitioner

Nu kan du anmäla dig till vårens kurser

NLP PRACTITIONER 5-8 och 19-22 maj     (8 heldagar)

                                  NLP MASTER PRACTITIONER  12-15 maj, 9-11 och 17-9 juni (10 heldagar)

Anmälan till kurs