Vad är NLP?

NLP, Neuro Lingvistik Programmering är ett samlingsnamn på en rad metoder och tekniker att processa och hantera sinnesintrycken, språket och beteendet för att lösa upp begränsande föreställningar och blockeringar och utveckla människans inneboende kraftfulla resurser.

NLP utvecklades av Richard Bandler och John Grinder under 1970-talets början, vilka började modellera dåtidens mest framgångsrika terapeuter i jakten på de effektivaste terapeutiska verktygen.

Dessa modeller var b.la. läkaren Milton H. Erickson som vidareutvecklat hypnosen med sina språkmönster,familjeterapeuten Virginia Satir, Gestaltterapins grundare Fritz Pearls samt socialantropologen Gregory Bateson.

Ursprungligen var NLP-tekniken tänkt för terapeutiska behandlingar men används idag också inom coaching, affärsutveckling, förhandlingsteknik, ledarskapsutveckling, personlig utveckling, kommunikation och försäljning.

NLP har ingen doktrin utan arbetar utifrån några grundantaganden vilka alla har fokus på individens inneboende kapacitet att processa sina intryck från omvärlden för att nå harmoni och växande.

NLP har två utbildningsnivåer, img_0111NLP Practitioner som är grundutbildningen och lär ut verktygen för coaching och terapi samt NLP Master Practitioner som är en fördjupningskurs i teknikerna och har fokus på förhandlingsteknik och modelleringsarbete.