NLP Master Practitioner certifiering inom NLPNETWORK

Utbildningstiden är fördelad på tre moduler på sammanlagt 10 dagar under ledning av NLP Tränare samt hemuppgifter.

Master Practitionern skall ha kunskaper och bemästra följande ämnen och discipliner:

 1. Metaprogram
 2. Värden. 
 3. Förhandlingstekniker, argumentation och slängd i käften
 4. Team och teamstruktur
 5. Matrismodellen
 6. Mind Lines
 7. Förändringens axel
 8. Grunder i hypnos
 9. Fördjupningskunskaper i språkmönster
 10. Fördjupningsarbete med submodaliteter
 11. Reframingstekniker
 12. New code of NLP
 13. Övertygelser
 14. Strategiutveckling och avtäckning
 15. Modellering

 

Efter ett godkänt prov av ett modelleringsarbete erhålls certifieringen, ECNLP.