NLP Practitioner certifiering inom NLPNETWORK

Utbildningstiden är 8 heldagar fördelat på två moduler under ledning av NLP Tränare samt hemuppgifter.

Practitionern skall ha kunskaper och bemästra följande ämnen och discipliner:

 1. NLP:s Grundantaganden och kommunikationsmodell
 2. Rapport, förmåga att upprätta, uppehålla och leda i rapport
 3. Kalibrering
 4. Representationssystemen
 5. Meta-modellen och Milton-modellen
 6. Maslows behovstrappa
 7. Identifiera, transfomera och integrera delpersonligheter
 8. Tidslinjetekniker
 9. Omformulering
 10. Metaforer, skapa och använda
 11. Logiska nivåer
 12. Ankring
 13. Swish
 14. Tillstånd, förmåga att förstärka, försvaga och byta tillstånd
 15. Dissociation och Association
 16. Den kreativa processen, chunking
 17. Submodaliteter
 18. Mål, effektiv målsättning och byggande av målbild
 19. Tillgång till och byggandet av resurser
 20. Reframingstekniker
 21. Strategier, installera, upptäcka och utveckla
 22. Installera beslut och häva blockeringar
 23. Redskap för coaching, motiverande samtalsteknik