Tommy_1 Tommy Bysell

NLP Trainer ECNLP, har bred erfarenhet av coaching och tillämpning av NLP-tekniker inom management och projektledning. Genom sitt stora intresse för mänskligt beteende och med sin NLP bakgrund har Tommy förmågan att skapa team och utveckla såväl organisationer som enskilda individer. Tommy coachar ledare samt utbildar grupper i projektledning och NLP.

Branscher: Bank och försäkring, IT och telecom, offentlig sektor och ideella verksamhet, konsult, bygg och fastighet samt industri.

Utbildning: Systemvetare, DC-management program, NLP Trainer (ECNLP), Time Line Practitioner


 

Stefan Schierbeck

Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes,  NLP Trainer, (medlem av DVNLP), (Member of the Board of Directors ECNLP), certifierad Time Line Therapy® Master Practitioner (medlem av Time Line Therapy Association). Stefan är också en av sponsorerna till International Society of Neuro-Semantics, som är Ph.D Michael Halls vidareutveckling av NLP. Diplomerad Transitionscoach. Utbildad inom UGL och Silva Ultramind ESP.

Stefan är medförfattare till boken “Den obrutna kedjan” och ett antal artiklar inom ämnet psykosyntes och kriminalitet  samt Stockholms historia. Dessutom var han delaktig i skapandet av studiecirkeln “Bättre Framtid för Kriminalvården”. Stefan delar idag sin tid mellan klientarbete på sin mottagning på Rådmansgatan 67, Stockholm och olika projektarbeten främst inom utbildning, rehabilitering, modellering, handledning och coaching.

Branscher: Psykiatri, HR i offentlig sektor, byggnadsindustri, konsult, ideell verksamhet och utbildning.

Utbildning: Ekonom, Diplomerad samtalsterapeut,NLP Trainer samt Time Line Master Practitioner.