Kurser våren 2018

Certifieringsutbildningar

NLP Practitioner (8 dagar/kurstillfälle)
Datum:  8-11  och 22-25 mars, Stockholm
Information: NLP Practitioner 2018 Ledarskap och Kommunikation


NLP Master Practitioner
(10 dagar/kurstillfälle)
Förkunskaper: NLP Practitioner krävs
Datum:  12-15 och  20-22 april samt 4-6 maj, Stockholm
Information: NLP Master Practitioner 2017 Ledarskap och Kommunikation


Övriga utbildningar inom NLP

Repetitionsdag NLP Practitioner (Förkunskaper NLP Practitioner)
Datum: 14 maj, Stockholm

Det visionära ledarskapet/värdestyrda organisationer (2 dagar/kurstillfälle)
Datum: 23-24 maj, Stockholm